Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημ. Τσετινέ 8,

Κομοτηνή, Ν. Ροδόπης, Τ.Κ. 69132

 

Τηλεφ.: 25310-26010

email: foot.therapy.podology@gmail.com